Udruga Forum za održivi razvoj Zeleni prozor s velikim veseljem najavljuje kako je započela provedba projekta pod nazivom „Studenti za studente – naš glas za dostojanstvo studentskog rada“, koji je financiran kao ad hoc akcijski projekt u sklopu Fonda za aktivno građanstvo u Hrvatskoj (projekt je sufinanciran sredstvima financijskih mehanizama Europskog gospodarskog prostora i Kraljevine Norveške).
Ukupna vrijednost projekta je € 5.000, provedba će trajati do kraja 10. mjeseca, a u sklopu projekta, bit će provedene sljedeće aktivnosti:

  • Istraživanje o zastupljenosti, prednostima, nedostacima i oblicima studentskog rada među studentima Republike Hrvatske,
  • Predstavljanje zaključaka istraživanja i održanih fokus grupa,
  • Sastavljanje prijedloga javnih politika i izmjena propisa vezanih uz studentski rad, uz tribinu koja će se održati online i uključiti studente, studentske predstavnike i donosioce odluka iz svih dijelova Republike Hrvatske.

Projekt “Studenti za studente – naš glas za dostojanstvo studentskog rada” je podržan sa € 5.000 financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP i Norveških grantova. Partner na projektu je Udruga mladih V.U.K.

„Izuzetno smo sretni što smo dobili financijsku podršku za ovaj projekt. I prije, ali posebice sada tijekom pandemije COVID-19 uzrokovane koronavirusom, svjedoci smo velikih razlika između radničkih prava studenata i ostalih građana Republike Hrvatske na tržištu rada. Mnogi su studenti u posljednjih nekoliko mjeseci ostali bez studentskih poslova i mogućnosti da
financiraju vlastiti studij, a nisu zaštićeni apsolutno nikakvim instrumentima niti imaju prava na bilo kakve naknade, kao što je to bio slučaj s ostalim radnicima. Prema podacima koje smo uspjeli prikupiti od Studentskih centara diljem Hrvatske, radi se o višestrukom padu broja izdanih ugovora u odnosu na prošlu godinu, a također su u nekim Studentskim centrima porasla i potraživanja prema poslodavcima zbog neplaćanja računa na vrijeme. Cilj ovog projekta je pozabaviti se ovom tematikom, kad već institucije ne smatraju to dovoljno bitnim, i predložiti vrlo konkretne prijedloge izmjena javnih politika i Zakona o obavljanju studentskih poslova. Naravno, nakon toga ćemo također nastojati vršiti pritisak da se sve preporuke i prijedlozi zapravo razmotre i uvaže, jer se radi o hitnom problemu i ne želimo da naš projekt bude deklarativne prirode“ – ističe Kaja Pavlinić, predsjednica Udruge.

O projektu u medijima:

Tisak ove publikacije omogućen je financijskom podrškom Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP i Norveških grantova. Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Foruma za održivi razvoj Zeleni prozor i ne odražava nužno stavove država donatorica i Upravitelja Fonda.

ENGLISH:

Sustainable Development Forum Green Window is happy to announce that the implementation of the project “Students for students – our voice for the dignity of student work”, which is financed under the ad hoc action projects of the Active Citizens Fund in Croatia, has started (the project is co-financed by the financial mechanisms of the European Economic Area and the Kingdom of Norway)

The total value of the project is 5.000 EUR, the implementation will take place until the end of October, while the following activities will be carried out:

  • Research on the representation, advantages, disadvantages, and forms of student work among students in Croatia
  • Presentation of the conclusions based on the research and focus groups that were carried out
  • Development of public policy proposals and amendments to regulations related to student work, with a panel discussion that will be held online to gather students, student representatives, and decision-makers from all parts of Croatia.

A partner on this project is Udruga mladih V.U.K.

„We are extremely happy to receive financial support for this project. Even before, but especially now during the pandemic of COVID-19 caused by a coronavirus, we are witnessing the differences between the worker rights of students and other citizens of the Republic of Croatia on the labor market. Many students have lost their jobs in the past few months, which also means losing the ability to pay for their studies, but they are still not protected by absolutely any instruments nor are they entitled to any kind of compensation, as was the case with other workers. According to the data we managed to collect from Student Centers across Croatia, there is a major decrease in the number of issued student contracts in comparison to last year, while claims against employers for not paying the bills on time have also increased in some Student Centers. The aim of this project is to address this issue, since the institutions do not consider it important enough, and to propose very concrete changes in public policies. Of course, after that, we will also try to put pressure for all of our suggestions to be considered and implemented, because this is an urgent issue and we don’t want our project to just have a declarative nature.” – says Kaja Pavlinić, a president of Sustainable Development Forum Green Window.