European Green Activists Training (EGAT) projekt je koji organizira Zelena europska fondacija (Green European Foundation) u suradnji sa udrugom Forum za održivi razvoj Zeleni prozor i Mrežom za suradnju i razvoj Istočne Europe (Cooperation and Development Network Eastern Europe). Cilj projekta je upoznati sudionike s institucijama Europske unije, zelenim temama, zelenim politikama i politikama održivog razvoja te kroz razne aktivnosti i diskusije s predstavnicima međunarodnih organizacija i predstavnicima Europske unije istražiti mogućnosti aktivnog i profesionalnog uključivanja u izgradnju zelenijeg i pravednijeg društva. Osim Hrvatske, u EGAT projektu sudjeluju i organizacije iz Finske, Mađarske i Češke.

Projekt se sastoji od tri nacionalna treninga i jednog studijskog posjeta institucijama Europske unije u Bruxellesu:

  1. Prvi nacionalni trening na Sljemenu (Dom Crvenog križa) – 18.-20.10.2019.
  2. Drugi nacionalni trening u Rijeci – početak studenog (točan datum u najavi)
  3. Treći nacionalni trening na Sljemenu (Dom Crvenog križa) – 13.-15.12.2019.
  4. Studijski posjet Bruxellesu – početak ožujka (točan datum u najavi)

Sudionici projekta obvezni su sudjelovati na sastancima i svim treninzima, kao i na studijskom putovanju u Bruxelles.

Za sudjelovanje u projektu mogu se prijaviti osobe iz Hrvatske u starosti od 18 do 25 godina. Posebno se potiču prijave onih koji nemaju prijašnjeg iskustva u spomenutim područjima.

Kotizacija (participation fee) za sudjelovanje u projektu iznosi 370 HRK (50 eura)**, dok su troškovi smještaja i hrane za sve nacionalne treninge, kao i troškovi studijskog puta u Bruxelles, u potpunosti pokriveni od strane organizatora. Za sudionike van Zagreba i Rijeke postoji mogućnost pokrivanja putnih troškova po potrebi za sudjelovanje u nacionalnim treninzima.

Prijave su otvorene do 23. rujna 2019. godine, a prijave su moguće putem online obrasca.

Za sva dodatna pitanja, možete se obratiti na e-mail adresu info@zeleniprozor.hr. Više informacija o prošlogodišnjim izdanjima projekta i samom projektu možete naći na: https://gef.eu/event/european-green-activist-training-croatia/ i http://zeleniprozor.hr/category/egat/ .

* Ovaj trening organizira Zelena europska fondacija (Green European Foundation – GEF), sa financijskom podrškom Europskog parlamenta Zelenoj europskoj fondaciji.

**Ako zbog lošijeg socioekonomskog statusa niste u mogućnosti pokriti troškove kotizacije za sudjelovanje, pozivamo vas da se svejedno prijavite, kontaktirate nas na gore navedenu e-mail adresu i objasnite nam svoju situaciju.

Rukovanje osobnim podacima, sakupljenima u sklopu ove prijave, bit će izvršeno sukladno europskom zakonodavstvu (EU Directive 95/46/EC) i nacionalnom zakonodavstvu Republike Hrvatske (Zakon o zaštiti osobnih podataka).