Urban Steps for Resilient Future regionalni trening

Urban Steps for Resilient Future regionalni trening

Od 11. do 15. srpnja u Beogradu smo sudjelovali na regionalnom treningu projekta Urban Steps for Resilient Future. Događaj je organizirala radna grupa za Alternativnu urbanizaciju Mreže za suradnju i razvoj Istočne Europe (Cooperation and Development Network Eastern...
Urban Steps for Resilient Future projekt u Turskoj

Urban Steps for Resilient Future projekt u Turskoj

Od 24. do 29. travnja sudjelovali smo u provedbi prve faze projekta Urban Steps for Resilient Future u Turskoj. Trening je organizirala radna skupina za Alternativnu urbanizaciju Mreže za suradnju i razvoj Istočne Europe (Cooperation and Development Network Eastern...