Međunarodna suradnja

Mreža za suradnju i razvoj Istočne Europe / Cooperation and Development Network Eastern Europe

Mreža za suradnju i razvoj Istočne Europe (Cooperation and Development Network Eastern Europe – CDNEE) je mreža koja okuplja organizacije mladih s ciljem izgradnje kapaciteta i zalaže se za razvoj i provedbu zelenih ideja u istočnoj Europi. Mreža trenutno okuplja 18 članica i 6 partnerskih organizacija, čiji je rad ukorijenjen u zelenim vrijednostima. Politički fokus Mreže je na Istočnoj Europi, gdje organizacija radi s lokalnim partnerima. Također, Mreža surađuje s organizacijama i aktivistima iz ostatka Europe, koji žele podržati Zelenu Istočnu Europu.

Cooperation and Development Network Eastern Europe (CDNEE) is a capacity-building network of youth organisations committed to the development and implementation of Green ideas in Eastern Europe. CDN gathers 18 member and 6 partner organisations, whose work is rooted in Green values. CDN’s political focus is on Eastern Europe where the organisation works with local partners. CDN also collaborates with organisations and activists from the rest of Europe who want to support a Green Eastern Europe.

http://www.cdnee.org/

 

Zelena europska zaklada / Green European Foundation

Zelena europska zaklada (Green European Foundation – GEF) je europska politička zaklada koju financira Europski parlament. Povezana je, ali neovisna, s drugim europskim Zelenim akterima kao što su Europska zelena stranka i Zelena grupa u Europskom parlamentu.

Misija Zaklade je pridonijeti razvoju europske javne sfere i potaknuti veću uključenost građana u europsku politiku, te u konačnici stvoriti jaču demokraciju s povećanom participacijom. Zaklada nastoji objediniti rasprave o europskim politikama i politici unutar i izvan Zelene političke obitelji. GEF radi i na stvaranju zajedničke Zelene vizije za Europu i osvještavanju šire zajednice o njoj.

The Green European Foundation (GEF) is a European level political foundation funded by the European Parliament. It is linked to, but independent of, other European Green actors such as the European Green Party and the Green Group in the European Parliament.

The mission of GEF is to contribute to the development of a European public sphere and to foster greater involvement by citizens in European politics, ultimately forging a stronger, more participative democracy. GEF strives to mainstream discussions on European policies and politics both within and beyond the Green political family. It works to create a common Green vision for Europe and to communicate this to the wider public.

https://gef.eu

Federacija mladih europskih Zelenih / Federation of Young European Greens

Federacija mladih europskih zelenih (Federation of Young European Greens – FYEG) je europska krovna organizacija za organizacije mladih Zelenih na području cijelog kontinenta, od Gruzije do Irske, te od Cipra do Norveške. Federacija okuplja 38 organizacija članica različitih pozadina: lokalne ekološke skupine, studentske udruge, mladeži Zelenih stranaka i nevladinih udruga Zelene mladeži. Dodatno, Federacija je nezavisno, službeno krilo mladih Europske zelene strange (European Green Party – EGP)Federation of Young European Greens (FYEG) is the European umbrella organisation for Young Green organisations from all over the continent, from Georgia to Ireland and from Cyprus to Norway. Federation gathers 38 member organisations comprised of various backgrounds: local ecological groups, student unions, youth wings of Green parties and Green Youth NGOs. In addition, FYEG is also the independent, official youth wing of the European Green Party (EGP).

http://www.fyeg.org/