Predsjednik udruge Marko Popović održao je predavanje pod nazivom „Zelene teme i EU izbori“ u organizaciji udruge BIOM, dana 13. ožujka 2019. godine u prostorijama Biološkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu.

Teme pokrivene predavanjem uključivale su povijest Zelenih stranaka i pokreta u EU i Hrvatskoj, prisustvo Zelenih u Europskom parlamentu i vrijednosti koje promiču, te neke statistike i predviđanja o nadolazećim EU izborima. Dodatno, Marko je tijekom predavanja iznio pregled razvoja zelenih ideja i pokreta te analizu prelaska okolišnih tema u mainstream javnih politika u Europskoj uniji i Hrvatskoj.

Tijekom diskusije koja je uslijedila nakon predavanja, raspravljalo se o zastupljenosti zelenih tema u programima hrvatskih političkih stranaka, ali i o važnosti izlaska građana na europske izbore.

Cijelo predavanje možete pogledati na sljedećoj adresi: https://www.youtube.com/watch?v=KtsxFk_1Bhc&fbclid=IwAR1KCz8DrldoelH-f0LWnk3OJKMTIzdQ_S71p9WMzrxKJWDTE0ekvreoatk

This slideshow requires JavaScript.

(Fotografije: BIOM)

ENGLISH

Our president, Marko Popović, held a lecture under the name “Green topics and the EU elections”, organized by the BIOM association on March 13th 2019 in the premises of the Biology Department of the Faculty of Science and Mathematics in Zagreb.

Topics covered by the lecture included the history of Green parties and movements in the EU and Croatia, the presence of the Greens in the European Parliament and their values, along with some statistics and projections regarding the upcoming EU elections. Additionally, Marko presented an overview of the development of Green ideas and movements and analyzed the penetration of environmental topics into mainstream public policies in the European Union and Croatia.

During the discussion that followed the lecture, the main topics were the representation of Green topics in the programs of Croatian political parties, along with the importance of voting at the upcoming EU elections.  

You can watch the full lecture at the following address:https://www.youtube.com/watch?v=KtsxFk_1Bhc&fbclid=IwAR1KCz8DrldoelH-f0LWnk3OJKMTIzdQ_S71p9WMzrxKJWDTE0ekvreoatk

(Photos: BIOM)

Komentiraj / Leave a Reply