Od 14.-15. prosinca 2018. godine održan je drugi nacionalni EGAT 2018. trening u Samoboru.

U sklopu drugog nacionalnog treninga, održano je predavanje Alana Kečkeša, policy advisor-a u Greens/EFA grupaciji u Europskom parlamentu, o socijalnoj i kohezijskoj politici Europske unije, kao i o vlastitom iskustvu rada u Europskom parlamentu. Predavanje je bilo interaktivno i poticalo participaciju samih sudionika, koji su imali mnoga pitanja o političkoj ekonomiji EU, trgovinskim odnosima, strukturnim EU fondovima, procesima odlučivanja u EU i populizmu. Dodatno, tijekom predavanja pokazane su korisne internetske stranice na kojima sudionici mogu pronaći više informacija o tome u što Europska unija ulaže i kako se mogu uključiti kao mlade osobe.

Drugi dan nacionalnog treninga bio je predviđen za simulaciju ENVI odbora. Svaki je sudionik dobio predefiniranu ulogu koje se morao držati do kraja dana. Sudionici su bili podijeljeni u dvije grupe: prvu su grupu činili zastupnici u Europskom parlamentu, a drugu su grupu činili predstavnici udruga, lobisti, predstavnici sindikata i znanstvenici. Cilj simulacije bio je doći do zajedničke odluke o tome kako zaustaviti požare u Europi. Cijela simulacija inspirirana je rezolucijom Europske komisije, koja ističe kako su klimatske promjene jedan od glavnih uzroka požara u posljednjem desetljeću. Sudionike se potaknulo da argumentiraju i debatiraju o svojim ciljevima i namjerama.

Završetkom simulacije, sudionici su osvijestili dijapazon razina odlučivanja u ENVI odboru, kao i važnost te kompleksnost pregovaranja u političkoj sferi.

Autorica: Kaja Pavlinić
Fotografije: FORa Zeleni prozor