Od 19. do 21. listopada 2018. godine, u sklopu međunarodnog projekta European Green Activists Training 2018, održan je nacionalni trening na Sljemenu. Radi se o međunarodnom projektu kojeg organizira Zelena europska fondacija (Green European Foundation), a u koji je i ove godine uključen Forum za održivi razvoj Zeleni prozor kao organizator nacionalnog treninga i projektnih aktivnosti u Hrvatskoj. Cilj projekta je upoznati sudionike sa institucijama Europske unije i procesima donošenja odluka na lokalnoj, međunarodnoj i europskoj razini, ali ih i upoznati sa zelenim vrijednostima i temama.

Tijekom trodnevnog treninga na Sljemenu, sudionici su imali priliku produbiti svoje znanje o mnogim temama, kao što su održivi razvoj, zaštita okoliša, transparentnost, migrantska kriza, zagađenje prouzrokovano tekstilnom industrijom, klimatske promjene i Brexit. Ove su godine sadržaju treninga, uz naše članove i sudionike prošlogodišnjeg EGAT-a, doprinijeli i naš partner, Mreža za suradnju i razvoj Istočne Europe (Cooperation and Development Network Eastern Europe), kao i GONG, čiji su predstavnici održali interaktivnu radionicu o medijskoj pismenosti.

Nacionalni trening na Sljemenu samo je početak aktivnosti tzv. „Zelenog semestra“, koje će se provoditi kao priprema za studijsku posjetu Bruxellesu u ožujku. U priloženoj galeriji slika možete vidjeti kako nam je bilo!

Autorica: Kaja Pavlinić | Fotografije:  Forum za održivi razvoj Zeleni prozor