Od 11. do 15. srpnja u Beogradu smo sudjelovali na regionalnom treningu projekta Urban Steps for Resilient Future. Događaj je organizirala radna grupa za Alternativnu urbanizaciju Mreže za suradnju i razvoj Istočne Europe (Cooperation and Development Network Eastern Europe). U treningu su sudjelovali naši članovi Marko Todorović i Luka Gudek.
U sklopu treninga, 12 mladih aktivista iz Hrvatske, Srbije, Bosne i Hercegovine te Crne Gore formirali su ideje za provođenje lokalnih akcija u svojim gradovima. U tu svrhu, sudionici treninga prošli su kroz radionice izrade PEEST analize, projektnog menadžmenta te izrade budžeta. Također, kroz trening su sudionici razmjenjivali iskustva iz svojih organizacija te znanja o inicijativama mladih u regiji.
Do kraja programa, sudionici su u četiri državna tima razvili detaljne okvire akcija koje planiraju provesti u svojim gradovima. Okviri lokalnih akcija pokrivali su ideju izrade murala, osnivanja centra za mlade, programa osvješćivanja važnosti recikliranja te sustava dijeljenja korištene odjeće. Cilj razvijenih ideja je stvoriti pozitivne promjene u urbanim sredinama kojima će mladi preuzeti javne prostore.
U sklopu projekta dodjeljivat će se financijske potpore za provedbu projekata na temelju natječaja i odluke koordinacijskog tima iz prve razine treninga u Istanbulu. Provedba lokalnih akcija očekuje se u rujnu i listopadu.

Autor: Luka Gudek | Fotografije:  Forum za održivi razvoj Zeleni prozor i Zelena omladina Srbije

ENGLISH

From 11th to 15th of July, we participated at the regional training of the project Urban Steps for Resilient Future. The event was organised by the Alternative Urbanization working group of the Cooperation and Development Network Eastern Europe (CDNEE). Our members Marko Todorović and Luka Gudek participated in the training.
During the event, 12 young activists from Croatia, Serbia, Bosnia and Herzegovina and Montenegro formed ideas based on which they’ll conduct local actions in their cities. To be able to do this, participants of the training attended PEEST, project management and budgeting workshops. Furthermore, during the training, the participants exchanged their organisational experiences and regional youth initiatives knowhow.
By the end of the programme, participants developed local action frameworks within their country-based teams. Local action frameworks covered ideas of making murals, founding a youth centre, recycling workshops and clothes reusing programme. The goal of developed ideas is to create positive changes which will allow youth to retake their urban spaces.
As a final part of the project, grants for conducting local actions will be awarded to the best proposals, based on the decision of the Coordination team from the Istanbul training. Local actions will be conducted in September and October.

Author: Luka Gudek | Photos: Sustainable Development Forum Green Window and Zelena omladina Srbije

Komentiraj / Leave a Reply