Od 24. do 29. travnja sudjelovali smo u provedbi prve faze projekta Urban Steps for Resilient Future u Turskoj. Trening je organizirala radna skupina za Alternativnu urbanizaciju Mreže za suradnju i razvoj Istočne Europe (Cooperation and Development Network Eastern Europe).

U sklopu projekta preko 30 sudionika iz 16 istočnoeuropskih zemalja okupilo se u Istanbulu. Dio njih činili su iskusni urbani aktivisti dok su ostali bili novi u temi alternativne urbanizacije. Cilj treninga bio je osposobiti mlade ljude za analizu svojih gradova i provedbu lokalnih akcija s ciljem poboljšanja svojih zajednica.

Kroz prvi dio treninga sudionici su u neformalnoj atmosferi upoznati s ulogom inkluzije u gradu te s konceptom commonsa o kojem je govorio Dirk Holemans, direktor zelenog think-tanka Oikos i gradski vijećnik u Gentu.

U drugom dijelu treninga sudionici su se podijelili u dvije grupe. Prva grupa bavila se zagovaranjem te je oformila urbani manifest s popisom zahtjeva mladih za bolje gradove. Druga je grupa učila o projektnom menadžmentu te je stvorila okvire za regionalne akcije koje će održati u četiri regije.

Regionalni trening koji uključuje Hrvatsku, Srbiju, Bosnu i Hercegovinu, i Crnu Goru održat će se u Beogradu u srpnju. Regionalna razina projekta osposobit će sudionike da razviju ideje za lokalne akcije u svojim gradovima, a sudjelovanje na međunarodnoj razini projekta (koja se odvila u Turskoj) nije preduvjet za prijavu.

This slideshow requires JavaScript.

Autor: Luka Gudek | Fotografije: Cooperation and Development Network Eastern Europe

 

ENGLISH

From April 24th to 29th of 2018, we participated in the implementation of the first phase of the Urban Steps for Resilient Future project in Turkey. The training was organized by the working group for the Alternative Urbanization of the Cooperation and Development Network Eastern Europe.

As a part of the project, over 30 participants from 16 Eastern-European countries gathered in Istanbul. Some of them were experienced urban activists, while the others were new in the field of alternative urbanization. The aim of the training was to train young people to analyze their cities and implement local actions to improve their communities.

Through the first part of the training, participants were introduced to the role of the inclusion in the city and the concept of Commons in an informal atmosphere, thanks to Dirk Holemans, the director of the green think-thank Oikos and the City Councilor of Gent.

In the second part of the training, participants were divided into two groups. The first group engaged in advocacy and created an urban manifesto with a list of young people’s requests for better cities. The second group learned about project management and created a framework for regional actions to be held in four regions.

A regional training course, involving Croatia, Serbia, Bosnia and Herzegovina and Montenegro, will take place in Belgrade in July. The regional project level will enable the participants to develop ideas for local action in their cities. Participation at the international level of the project (which took place in Turkey) is not a prerequisite for the application.

This slideshow requires JavaScript.

Author: Luka Gudek | Photos: Cooperation and Development Network Eastern Europe

Komentiraj / Leave a Reply