CDN Generalna skupština

Udruga Forum za održivi razvoj Zeleni prozor, kao članica Mreže za suradnju i razvoj Istočne Europe (Cooperation and Development Network Eastern Europe – CDNEE), sudjelovala je na 9. Generalnoj skupštini i strateškom planiranju, održanoj od 21.-25. veljače 2018. godine u Beogradu, u organizaciji Zelene omladine Srbije (Serbian Green Youth – ZOS). Udrugu su predstavljala dva delegata, Luka Gudek i Nikola Kožul.

Na Generalnoj skupštini odlučivalo se o daljnjem smjeru kretanja Mreže u sljedećoj godini, usvojeni su plan aktivnosti i budžet, izabrani su novi članovi Izvršnog odbora i izglasani amandmani u internim dokumentima. U sklopu Generalne skupštine, održano je i strateško planiranje, kao prvi korak prema razvoju nove Strategije 2019.-2021., koji slijedi tijekom tekuće godine. Uz debate i glasanje, delegati su imali priliku sudjelovati u produktivnim raspravama i razmjeni primjera dobre prakse.

Po prvi puta u povijesti, Generalna skupština je izglasala isključivo ženske članice Izvršnog odbora. Novi Izvršni odbor je vrlo entuzijastičan i motiviran pridonositi Mreži i raditi na novim projektima u nadolazećoj godini.

Dodatno, tijekom Generalne skupštine, delegati i gosti imali su priliku sudjelovati u panel diskusiji „Zelena mladež u Istočnoj Europi: Prepreke i perspektive“, koju je organizirala Zelena omladina Srbije. Tijekom panel diskusije, raspravljalo se o zelenom aktivizmu, organizaciji i mogućnostima ostvarenja šireg društvenog utjecaja.

Dodatne informacije o samoj Generalnoj skupštini, kao i izglasane dokumente, možete naći na: https://www.cdnee.org/general-assembly-2018-report/

 

ENGLISH

Sustainable Development Forum Green Window has, as a member organization of the Cooperation and Development Network Eastern Europe (CDNEE), participated at the 9th General Assembly and Strategic Planning, held from February 21st-25th 2018 in Belgrade, organized by the Serbian Green Youth (ZOS). Our association was represented by two delegates, Luka Gudek and Nikola Kožul.

The General Assembly has decided on the further direction of the network in the upcoming year, adopted the action plan and the budget, elected the new members of the Executive Committee and adopted new amendments in the internal documents. Along with the General Assembly, strategic planning session took place, as a first step towards the development of the new Strategy 2019-2021, which follows in the upcoming year. Besides debating and voting, delegates had the opportunity to participate in productive discussions and exchange good practice.

For the first time in history, the General Assembly elected exclusively female members for the Executive Committee. The new Executive Committee is very enthusiastic and motivated to contribute to the Network and to work on new projects in the upcoming year.

In addition, during the General Assembly, delegates and guests had the opportunity to participate in the panel discussion “Young Greens in Eastern Europe: Obstacles and Perspectives”, hosted by Serbian Green Youth. The panel discussion was focused on green activism, organization and the possibilities of achieving wider social influence.

For more information about the General Assembly, as well as the approved documents, please visit: https://www.cdnee.org/general-assembly-2018-report/

Komentiraj / Leave a Reply